Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Centrum - biologická léčba psoriázy

Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Petr Arenberger,DrSc., MBA. FCMA

Naše pracoviště patří je členem Center kožních zařízení v České republice, která mohou předepisovat biologickou léčbu na úhradu zdravotními pojišťovnami.
Čtvrtina psoriatických pacientů trpí středně těžkou až těžkou formou lupénky, která si vyžaduje aplikaci fototerapie, systémové medikamentózní léčby nebo kombinaci obou terapeutických postupů. Pro zvládnutí onemocnění je obvykle potřebná dlouhodobá léčba, jejíž používání však může být bez ohledu na široké spektrum dostupných léčebných prostředků limitováno mnoha faktory. S pokrokem v oblasti molekulární biologie a moderních technologií se rozšiřuje skupina látek určených k biologické terapii psoriázy. Prostředky biologické terapie - biologika - jsou navrženy tak, aby působily v klíčových bodech patogeneze onemocnění.
Skupina biologických léků vstoupila do problematiky terapie psoriázy v poměrně nedávné době. Obecně lze říci, že v mezinárodním měřítku je možné tyto léky hodnotit již u tisíců psoriatiků, kdy se prokázala jejich účinnost, významná bezpečnost a dobrá snášenlivost ze strany pacientů.

Biologika patří do arzenálu současných postupů v léčbě psoriázy a mají adekvátní místo jako ekvivalent tradiční systémové terapie a fototerapie.
 

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV