Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Centrální odběrové místo

Centrální odběrové místo (dále jen COM) zajišťuje odběry biologického materiálu ambulantních pracovišť FNKV, ale i ze zdravotnických zařízení mimo FNKV dospělým i dětským pacientům/klientům.

Klient přichází na odběrové místo vždy s vyplněnou žádankou o laboratorní vyšetření a s případným biologickým materiálem (např. močí, vzorkem stolice ve zkumavce/odběrovém setu k tomu určeném). Po vstupu na oddělení si vytiskne pořadové číslo vyvolávacího systému a vyčká na jeho vyvolání v čekárně. Po vyvolání příslušného pořadového čísla přechází klient na recepci, kde mu pracovník COM, oproti předložené žádance, připraví požadované náležitosti k odběru. Po odbavení na recepci klient čeká na vyvolání stejného pořadového čísla a přechází do ambulance k samotnému odběru. Odběr biologického materiálu může být proveden na přání klienta i vleže.

Odběry jsou exportovány do Centrální laboratoře (dále jen CL) FNKV, kde jsou provedeny ordinované analýzy biologického materiálu nebo jsou odtud odesílány do externích specializovaných laboratoří mimo FNKV. Na oddělení COM nejsou výsledky vyšetření k dispozici ani na vyžádání. Výsledky vyšetření biologického materiálu jsou automaticky odesílány z CL elektronicky nebo v tištěné podobě do ordinací lékařů, kteří vyšetření (odběry) ordinovali.

Kde nás najdete?: Pavilon K, přízemí. Vstup i prostory oddělení COM jsou plně bezbariérové.

Provozní doba: Pondělí – Pátek (mimo státních svátků) 6:00 – 14:30 h.

Přeexponovaný čas, kdy přichází největší počet klientů k odběrům, je mezi 6:00 – 10 hodinou a v tento čas se může tvořit delší zástup klientů čekajících na odbavení u recepce a před odběrovou ambulancí.

Odběry se provádí standardně i bez objednání, ale doporučujeme využít možnosti objednat se na Vámi požadovaný čas a datum, a to pouze elektronickou cestou na https://objednavky.fnkv.cz/index.php?ID_kliniky=19 .

Objednaní, těhotné ženy, děti do 15ti let, zaměstnanci FNKV a klienti k vyšetření na glukózo-toleranční test (OGTT) mají vždy přednost.

Odběr sedimentace (FW) se provádí nejpozději do 12.30 h.

Pokyny k jednotlivým typům odběrů ke stažení - ZDE (PDF; 34 kB)


Kontakty:

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV