Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Úvod

Vážená paní/vážený pane,

vítáme vás na stránkách Centrálních laboratoří FN Královské Vinohrady. Naše pracoviště  provádí biochemická vyšetření, rutinní i speciální hematologickou laboratorní diagnostiku, laboratorní diagnostiku alergických a jiných vybraných imunopatologických chorob, , mikrobiologickou diagnostiku infekčních nemocí a infekčních komplikací v nemocniční i v primární péči. Pracoviště zajišťuje také konziliární a konzultační služby v oblasti laboratorní medicíny. Antibiotické středisko, které je součástí úseku mikrobiologie, se zabývá aktivním ovlivňováním kvality používání ATB a kontrolou ATB rezistence. Součástí našeho pracoviště je i rozvíjející se úsek Laboratorní genetiky, který je součástí řady výzkumných projektů v oblasti sekvenování nové generace v souvislosti s léčbou onkologických onemocnění. Podílíme se na pregraduálním vzdělávání posluchačů 3. lékařské fakulty UK a postgraduálním vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků.

Mgr. Marcela Mikešová

Navigace

Copyright © 2010 - 2022 FNKV