Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Ambulance nemocí z povolání

Ambulance nemocí z povolání je zaměřena na posudkovou a diagnostickou péči sloužící k uznávání nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání pro území Hlavního města Prahy a dále na dispenzární péči o pacienty a uznanou nemocí z povolání nebo s ohrožením nemoci z povolání.

U osob s uznanou nemocí z povolání toto pracoviště vystavuje posudek o bodovém hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění podle nařízení vlády č. 276/2015.

Na našem pracovišti posuzujeme nemoci z povolání s místem výkonu práce na území  Hl. m. Prahy.

Na vyšetření je nutné se TELEFONICKY objednat, požadované dokumenty nezasílejte poštou.

K prvnímu vyšetření pro posouzení nemoci z povolání požadujeme následující:

  1. lékařskou zprávu s klinickými příznaky onemocnění a doporučení lékaře

  2. další lékařské zprávy z vyšetření vztahující se k posuzovanému onemocnění, pokud jsou k dispozici a byly provedeny

  3. u infekčních onemocnění i laboratorní výsledek testů

  4. výpis z dokumentace praktického lékaře

  5. informace o zaměstnání pacienta – instituce (adresa zaměstnavatele, provozovny) a pracovní zařazení, průběh zaměstnání – časový údaj (roky)

Ordinační hodiny:

Úterý                  7:30 - 10:30 hod. 

Středa                7:30 - 10:30 hod. 

 

Objednání na telefonním čísle: +420 267 162 690 nebo +420 267 163 652.

Administrativa:
Pavla Chromečková

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV