Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Výzkum

Výzkumná práce probíhá jako součást řešení grantových projektů nebo jako součást postgraduálního studia jednotlivých doktorandů. K prospektivnímu sběru klinického materiálu, který následně slouží k výzkumné činnosti, jsou na klinice vytvořené zájmové skupiny. Nezbytnou podmínkou dobré vědecké práce je fungující knihovna a spolupráce se Střediskem vědeckých informací 3. LF UK.

V roce 2019 probíhalo řešení dalších dvou grantů dvou grantových agentur (AZV MZ, GA MPO), jednoho programu Progres UK, jednoho projektu specifického vysokoškolského výzkumu UK:

Grant AZV MZ ČR 16-28663A: Funkční elektrickou stimulací asistovaná bicyklová ergometrie u kriticky nemocných: vztah mezi fyziologií svalu a dlouhodobým funkčním výsledkem léčby.
Hlavní řešitel: doc. MUDr. František Duška, PhD. (Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV)Spoluřešitel za ortopedii: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
Stav: řešení probíhalo čtvrtý rok, závěrečná zpráva byla napsána

Grant Ministerstva průmyslu a obchodu ČR FV30219: 3D tisk implantátů k ošetření poškozeného skeletu.
Hlavní řešitel: Ing. Jan Beneš (Wstec, s.r.o., Bohdalov)
Spoluřešitelé za ortopedii: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., MUDr. Kryštof Šídlo, MUDr. Milan Urban
Stav: řešení probíhalo druhý rok

Program Progres UK Q37: Komplexní poranění a funkční poruchy páteře, pánve, končetin a syntopicky blízkých orgánů a struktur
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Spoluřešitelé za ortopedii: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., doc. MUDr. Pavel Douša, CSc.
Stav: řešení probíhalo třetí rok

260385/SVV/2017: Sledování epidemiologických, morfologických, biomechanických a klinických souvislostí vybraných poranění skeletu a přilehlých orgánů: etapa 2019 (proximální paže a kosti ruky, páteř, pánev, kostěné a měkké tkáně pánve, proximální femur, bérec, hlezno a kosti nohy)
Hlavní řešitel: as. MUDr. Jiří Marvan, PhD.
Spoluřešitelé: prof. MUDr. Václav Báča, PhD. (Ústav anatomie 3. LF UK), prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Stav: řešení probíhalo třetí rok, závěrečná zpráva byla napsána

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV