Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Lůžková část

Lůžková část
Klinika popáleninové medicíny se skládá z JIP oddělení pro dospělé pacienty (9 lůžek), JIP oddělení pro dětské pacienty (6 lůžek), dětského oddělení (15 lůžek) a jednoho standardního oddělení (21 lůžek). Klinika popáleninové medicíny zajišťuje péči o popálené pacienty z oblasti celých Čech. Doprovody matek k popáleným dětem jsou řešeny individuálně, na základě zdravotního a psychického stavu dítěte a rozhodnutí vedoucího dětského oddělení a pediatra. Hlavním kritériem je zajistit optimální situaci pro nemocné dítě. Informace o zdravotním stavu pacientů podává ošetřující lékař v termínech dle dohody.

Nadstandardní služby
Na standardním oddělení dospělých  je možno využít nadstandardní pokoj č.17, v pokoji je k dispozici - TV, telefon, lednice, varná konvice, WC, sprcha.
Na standardním dětském oddělení  je nadstandardní pokoj č. 2 vybaven obdobně - TV, video, audio, telefon, lednice, varná konvice, WC, sprcha.

Návštěvy
Z léčebných důvodů je možno nemocnému na propustku povolit návštěvu domova v případech, kdy to jeho zdravotní stav dovoluje. V době Vašeho pobytu na Klinice popáleninové medicíny máte právo na přítomnost Vám blízkých osob, pokud jejich přítomnost nenaruší léčbu a práva ostatních pacientů. Návštěva samozřejmě podléhá Vašemu předchozímu souhlasu a příchozí se musí ohlásit službu mající sestře. Návštěvy probíhají denně od 14,00 do 19,00 hodin. Pokud chcete, aby vás navštívily děti, je vzhledem k charakteru oddělení vhodné, abyste návštěvu dítěte mladšího 10-ti let konzultovali s lékařem. V případě pobytu na JIP rozhoduje o možnosti a době návštěv ošetřující lékař.  Z hygienicko-epidemiologických důvodů může ředitel nemocnice nebo přednosta kliniky návštěvy dočasně zakázat.

Strava
Podání stravy hospitalizovaným pacientům zajišťujeme dle času jejich příchodu na lůžkové oddělení, nejpozději jednu hodinu před započetím rozvozu stravy.

Harmonogram předání stravy a svozu použitého nádobí:

Snídaně - 7:15 - 8:15                 Oběd - 11:15 - 12:45                   Večeře - 17:00 - 18:00

Léčebná dieta je nedílnou součástí léčby a je Vám proto předepisována lékařem. Je ve Vašem zájmu, abyste porušováním dietních předpisů (např. nevhodným výběrem vlastních nápojů) nenarušili průběh léčení. Zejména je zakázáno požívání veškerých alkoholických nápojů. Strava, pokud není jinak ordinována, je podávána minimálně 3x denně (snídaně, oběd, večeře). Jídelníček je k dispozici na každém oddělení. Pacienti bez dietního omezení mohou požádat o nadstandardní stravu sestavovanou nutričním týmem.

V areálu nemocnice v objektu stravovacího provozu je možnost zakoupení občerstvení, včetně teplé stravy, v prodejně potravin či jídelně. Čaj (sladký i hořký) je připravován na oddělení. Pacienti se stravují na pokojích. Zbytky jídel nesmí zůstávat na pokoji ani v nočním stolku. V případě potřeby je pacientům na oddělení k dispozici vyčleněná lednice. Při uložení do lednice si prosím popisujte své potraviny jménem, v opačném případě má personál právo neoznačené potraviny odstranit. Stejný postup je u potravin s prošlou dobou použitelnosti. Nepovolaným osobám platí zákaz vstupu do kuchyňky. Je nepřípustné používat vlastní elektrické přístroje – např. rychlovarné konvice.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV