Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Dětská osteologie

Objednávání do odborných ambulancí
Telefonicky:

Po - Pá: 7:00 - 9:00
+420 267 16 2555, 2854, 3780


Ambulance pro dětskou osteologii a poruchy fosfokalciového metabolismu

prof. MUDr. Milan Bayer, CSc

Ordinační hodiny:
Pátek: 11:00 - 13:00 hod.

Skelet představuje velice dynamický tělesný systém.  Kostní hmota prochází po narození bouřlivým vývojem,  během něhož současně dochází k jejímu nárůstu a obměně starší kostní hmoty za novou.  Změny jsou mnohem intenzivnější než po ukončení růstu  a v dospělosti. Nárůst kostní hmoty je kromě genetické vlohy významně ovlivněn  výživou, fyzickou aktivitou a průběhem puberty.  Chronická onemocnění během dětství a dospívání mohou na kvalitu a kvantitu kostní hmoty působit negativně, stejně jako některá farmaka. Může dojít až k rozvoji osteoporózy, která se podobně jako u dospělých  manifestuje vznikem zlomenin. Práce této odborné ambulance spočívá v péči o děti a mladistvé s vrozeným či získaným metabolickým onemocněním skeletu a s poruchami minerálního metabolismu. Věnujeme se zejména dětem se sekundární osteoporózou, osteogenesis imperfekta, získanou či vrozenou křivicí a dalšími poruchami. Je možné zajistit i péči na lůžku.

Do ambulance je třeba se objednat. Po objednání je vhodné zaslat předem dosavadní nálezy, vztahující se k problému, a to na e-mail milan.bayer@fnkv.cz (scan zpráv), nebo běžnou poštou na Kliniku dětí a dorostu  (CD s rtg snímky).

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV