Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Aktuality

30.05.2014 | Mezinárodní ocenění pro české kardiology

V pátek 30. května 2014 proběhla v dopoledních hodinách tisková konference České kardiologické společnosti u příležitosti udělení prestižní mezinárodní ceny Světové zdravotnické organizace za přínos ke zlepšení veřejného zdraví světové populace.

V sídle Světové zdravotnické organizace (WHO) v Ženevě proběhlo v rámci 66. Valného shromáždění WHO dne 22. května slavnostní předání výročních cen této organizace.  Hlavní cenu za přínos ke zlepšení veřejného zdraví světové populace (Dr. Lee Jong-Wook Memorial Prize for Public Health) získala Česká kardiologická společnost za celosvětový přínos k léčbě akutního srdečního infarktu a za originální výzkumné výsledky českých kardiologů s přímým dopadem na léčebnou praxi ve světě. Předsedou České kardiologické společnosti je prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, který je přednostou III. interní–kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Dále uvádíme z tiskové zprávy České kardiologické společnosti vydané k této události:

V sále v Paláci národů byli slavnostnímu předání za českou stranu přítomni Mgr. Gita Vašíčková (z Odboru mezinárodních věcí a Evropské unie Ministerstva zdravotnictví ČR) a Kateřina Sequensová (velvyslankyně ČR ve Švýcarsku a stálá představitelka ČR při OSN v Ženevě). Za omluveného předsedu České kardiologické společnosti prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc. (který ve stejnou dobu přednášel na evropském kongresu invazivní kardiologie v Paříži) cenu převzal vědecký sekretář ČKS prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

WHO vybrala mezi dalšími návrhy na udělení této ceny návrh podaný v lednu t.r. ministrem zdravotnictví ČR MUDr. Martinem Holcátem, MBA. V tomto vítězném návrhu se mj. uvádí následující fakta:

  • ČKS byla založena 1929 a je druhou nejstarší odbornou kardiologickou společností v Evropě a třetí nejstarší na světě.
  • S počtem 2276 členů sdružených do 16 pracovních skupin patří v rámci Evropy mezi větší odborné kardiologické společnosti.
  • Navzdory malé velikost ČR si ČKS vybudovala prestižní postavení mezi vedoucími kardiologickými společnostmi ve světě a významně se podílí na rozvoji nových metod prevence, diagnostiky i léčby kardiovaskulárních onemocnění.
  • ČKS má velmi dobře propracovaný systém vzdělávání lékařů (kongresy, symposia, odborný časopis Cor et Vasa, granty pro mladé lékaře atd.).
  • V letech 1996-7 ČKS výrazně podpořila revoluční návrh na nový postup v léčbě infarktu (protokol studie „PRAGUE-1“) a to i přes výhrady mnoha konzervativních členů medicínské komunity. Tato studie vedla k sérii dalších studií i v zahraničí, které potvrdily prioritní výsledky studie „PRAGUE-1“.
  • V roce 2002 ČKS jako první odborná společnost na světě zveřejnila v časopise Cor et Vasa revoluční doporučení k léčbě akutního srdečního infarktu – primární koronární angioplastika se stala základem léčby a to i u nemocných, kteří na tento výkon jsou transportováni na delší vzdálenosti.
  • Následně bylo realizováno celkem 19 originálních akademických studií pod akronymem „PRAGUE“, 13 z nich bylo prezentováno v hlavních sekcích těch nejprestižnějších světových kongresů a čeští kardiologové jsou v tomto směru zcela ojedinělí i ve světovém měřítku.
  • Čeští kardiologové měli též rozhodující podíl na založení celoevropského projektu „Stent for Life“ (prof. Widimský byl v roce 2008 zakládajícím předsedou tohoto projektu, současným předsedou je další člen výboru ČKS dr. Kala).
  • Výsledkem těchto aktivit je, že tisíce nemocných s akutními srdečními infarkty na celém světě jsou dnes léčeni nejmodernějšími postupy a úmrtnost klesla na dříve pro infarkt neuvěřitelných 5%.
  • Poslední aktivity ČKS směřují k navázání mezioborové spolupráce s neurology, radiology a dalšími specialisty za účelem zkoumání srovnatelných postupů i v léčbě závažné akutní ischemické mozkové cévní příhody (mrtvice), která v současnosti i přes existující léčbu u dvou třetin nemocných vede buď k úmrtí, nebo k trvalé závažné invaliditě.

Oficiální text České kardiologické společnosti doplnil o několik informací Mgr. Lukáš Matýsek, tiskový mluvčí FNKV

Aktuální informace

21.09.2017 | Informace o průzkumu hodnocení pacientů

KVALITA OČIMA PACIENTŮ V období od 18. 9. 2017 do 15. 10. 2017 probíhá na lůžkových odděleních Fakultní nemocnici Královské Vinohrady průzkumné šetření "Kvalita Očima Paci...

12.09.2017 | Dobročinný bazar

Jménem Dobrovolnického programu FNKV Vás srdečně zveme na již tradiční Dobročinný bazar. Akce se uskuteční ve dnech 26. a 27. září 2017 od 9:00 do 16:30 hodin v nemocniční kapli, ... najdete nás na Facebooku
Copyright © 2010 - 2017 FNKV