Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

O klinice

Ústav soudního lékařství ve Vinohradské nemocnici vznikl v roce 1952 při založení Lékařské fakulty hygienické UK. Prvním přednostou ústavu se stal přední odborník prof. MUDr. Edvard Knobloch, který v roce 1945 zakládal Ústav soudního lékařství v Hradci Králové. V roce 1955 vyšla jeho monografie "Lékařská kriminalistika". Po jeho smrti v roce 1957 vedení ústavu převzal prof. MUDr. Stanislav Hájek, DrSc. Pod jeho vedením bylo v roce 1969 při ústavu založeno soudně lékařské oddělení Fakultní nemocnice. Od toho roku obě pracoviště, školské i zdravotnické, plnily úkoly jak výukové a vědecké, tak v oblasti léčebně preventivní péče. Monografie prof. Hájka "Trauma v soudně lékařské praxi", která vyšla v roce 1986, je první toho druhu a zaměření u nás. Dále v ústavu pracoval prof. MUDr. Zdeněk Gregora, DrSc., řadu let zástupce šéfredaktora časopisu Česko-slovenská patologie a soudní lékařství a vedoucí redaktor samostatné přílohy Soudní lékařství. Od r. 1986 do r. 2002 vedl ústav prof. MUDr. Jiří Štefan, DrSc., který v současné době v ústavu působí jako profesor konzultant. Ústav se zaměřil na traumatologickou problematiku, především úrazy hlavy. Během 50leté existence se z ústavu postupně stalo moderní pracoviště. Bylo rozšířeno spektrum vyšetřovacích metod, počet pracovníků z původního počtu 7 se zvýšil na současných 14, z toho 5 lékařů a 3 vysokoškoláci – toxikologové a dále střední zdravotní pracovníci, pomocní zdravotní pracovníci a  technicko hospodářská pracovnice.

Ve své zdravotnické činnosti ústav spolupracuje s pracovišti FNKV, zvláště s Klinikou anesteziologie a resuscitace, chirurgickou, ortopedickou, neurologickou a popáleninové medicíny. Jsou prováděny pitvy osob zemřelých náhlou, neočekávanou nebo násilnou smrtí včetně sebevražd z obvodů Prahy 9 a 10, FNKV a z některých okresů Středočeského kraje (Benešov, Kolín, Příbram). Rozsáhlá je dále činnost pro potřeby státních orgánů, především policie ČR, státních zastupitelství a soudů při posuzování mechanismu a závažnosti poranění u zraněných osob.

Navigace

Copyright © 2010 - 2017 FNKV