Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Odborné laboratoře

Klinická biochemie: labolatoř provádí základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč,další tělesné tekutiny, stolice), specializovaná biochemická vyšetření  (stanovení hormonů, nádorových markerů, lékových koncentrací, proteinových frakcí a dalších vyšetření v různých biologických materiálech), sérologické vyšetření hepatitid a HIV, přímý průkaz DNA/RNA infekčních agens.

Hematologie: labolatoř provádí vyšetření krevního obrazu s pětipopulačním diferenciálem na automatických analyzátorech a mikroskopická analýza krve, mikroskopická analýza nátěrů kostní dřeně v běžném i speciálním barvení, cytologické vyšetření jiných tělních tekutin  a materiálů u hematologických  pacientů, základní a speciální koagulační vyšetření, stanovení CD34+ kmenových buněk, vyšetření  jiných tělních tekutin na automatických analyzátorech.

Imunologie a alergologie: labolatoř provádí základní imunologická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev), specializovaná imunologická  a alergologická vyšetření pro diagnostiku autoimunitních onemocnění, imunodeficience a hypersenzivity, vybraná vyšetření infekční sérologie, stanovení buněčné antiinfekční imunity u tuberkulózy.

Mikrobiologie: labolatoř provádí bakteriologické kultivační a mikroskopické vyšetření, mykologické  kultivační  a mikroskopické vyšetření  a parazitologické vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, mozkomíšní mok, další tělesné tekutiny a biologické materiály), stanovení antigenů vybraných bakteriálních a virových původců v biologickém materiálu, stanovení citlivosti patogenních bakterií a mykoorganizmů k antibiotikům resp.antimykotikům.

Genetika: labolatoř provádí specializovaná cytologická  a molekulárně-biologická vyšetření  běžně získávaných  biologických materiálů (krev, kostní dřeň, pleurální výpotek, ascitická tekutina, peritoneální laváž, nádorová tkáň a další), průkaz cirkulujících nádorových buněk v krvi a diseminovaných nádorových buněk v tělních tekutinách pomocí cytomorfologické analýzy in vitro a pomocí testů genové exprese, testování chemorezistence cirkulujících nádorových buněk / diseminovaných nádorových buněk ve vztahu k plánované nebo probíhající  onkologické léčbě pomoci multimarkerových testů genové exprese.


Bližsí údaje jsou uvedeny v Laboratorní příručce v sekci "Ke stažení".

Samostatnou indikaci vyšetření laboratoř neprovádí a neprovádí ani odběr žádných vzorků.

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2017 FNKV