Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

O klinice

Ústav laboratorní diagnostiky byl vytvořen 1. 7. 2012 sloučením čtyř bývalých jednotek Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy:

  • Ústavu biochemie a pathobiochemie (přednosta Doc. MUDr Petr Čechák, CSc.)
  • Ústavu lékařské mikrobiologie (přednosta Doc. MUDr Marek Bednář, CSc.)
  • Hematologické laboratoře Oddělení klinické hematologie (primář Doc. MUDr Tomáš Kozák, Ph.D., MBA)
  • Imunologické laboratoře Oddělení alergologie a klinické imunologie (přednosta Doc. MUDr Petr Kučera, Ph.D.)

Hlavním cílem centralizace laboratorní diagnostiky ve FNKV bylo soustředění kapacit v nových prostorách pod jednou střechou, racionalizace spojená s úsporami a vznik centrálního příjmu vzorků. Vedením Ústavu laboratorní diagnostiky byl až do vypsání výběrového řízení pověřen Doc. MUDr.Marek Bednář, CSc. V roce 2014 byl na základě výběrového řízení jmenován přednostou ústavu MUDr. Jan Špička, MBA. 

Historie jednotlivých bývalých jednotek Ústavu laboratorní diagnostiky FNKV:

Samostatné oddělení klinické biochemie, první svého druhu v bývalé Československé republice, bylo zřízeno v roce 1951 péčí tehdejšího ředitele nemocnice primáře MUDr. Jana Konopíka. Prvním přednostou byl prof. MUDr. RNDr. Jan Opplt. Pracoviště bylo umístěno v pavilonu CH. Po rozšíření lékařské fakulty hygienické o teoretické obory byla zřízena katedra lékařské chemie a biochemie. Její součástí bylo i oddělení klinické biochemie(OKB). Prvním vedoucím katedry a současně přednostou OKB byl prof. MUDr. RNDr. Jan Musil, DrSc.. Od r.1990 byl přednostou Ústavu biochemie a pathobiochemie Doc. MUDr. Petr Čechák, CSc. V roce 1994 byly k pracovišti přiřazeny imunobiochemické laboratoře KNM a v r.1997 laboratoře nemocnice Ministerstva vnitra v rámci jejího sloučení s FNKV. V roce 1996 bylo oddělení rozšířeno o úsek molekulární diagnostiky a v roce 1999 o úsek speciální genetické diagnostiky.

Ústav lékařské mikrobiologie vznikl spojením mikrobiologické diagnostické laboratoře Vinohradské nemocnice a výukového univerzitního sektoru. Provoz samostatného mikrobiologického oddělení nemocnice byl zahájen v r. 1955, o rok později byla založena katedra mikrobiologie při Lékařské fakultě hygienické. Prvním přednostou Ústavu lékařské mikrobiologie byl Prof. MUDr. Jiří Sedlák, děkan fakulty v letech 1955-1957. Ve vedení Ústavu mikrobiologie se později vystřídala řada osobností, naposledy známý odborník v oblasti taxonomie bakterií a mechanizmů rezistence k antibiotikům, prof. MUDr Jiří Schindler, DrSc. Od roku 1997 do roku 2012 byl přednostou ústavu Doc. MUDr Marek Bednář, CSc.

Historie hematologické a imunologické laboratoře je uvedena na stránce Interní hematologické kliniky resp. Oddělení alergologie a klinické imunologie.

Navigace

Copyright © 2010 - 2017 FNKV