Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

O klinice

Stomatologická klinika má ambulantní charakter a je členěna podle stomatologických oborů. Mimo základní stomatologickou péči pro pacienty FNKV a zaměstnance FNKV a 3. LF UK poskytuje komplexní péči, která spočívá v ošetřování pacientů v úzké spolupráci lékařů jednotlivých oborů s cílem dosažení co nejdokonalejší rekonstrukce a funkční rehabilitace dutiny ústní. Klinika poskytuje ambulantní péči zdravotně rizikovým (handicapovaným) pacientům, a to především v rámci jejich přípravy ke kardiochirurgickým operacím. Velká část péče je věnována ortodontické léčbě a léčbě dětí a dospělých pacientů s vrozenými vadami obličeje (rozštěpy, hemifaciální mikrosomie, syndromy, benigní nádory, těžké skeletální vady střední a dolní etáže obličeje) v úzké spolupráci s klinikou plastické chirurgie FNKV. Dnem 23. 10. 2001 získala stomatologická klinika statut Centra pro léčbu obličejových rozštěpů FNKV uděleného Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Na klinice jsou zaváděny nové léčebné postupy v rámci ošetřování chrupu a dutiny ústní za použití nových výplňových materiálů a nových technik, včetně zavádění nitrokostních dentálních implantátů.

  • Systematicky je prováděna konsiliární a LPP činnost v oboru stomatologie pro spádové oblasti FNKV a pro ležící pacienty včetně rizikových a onkologických pacientů před chirurgickými zákroky.
  • Centrum rozštěpových vad pro Čechy a Moravu systematicky pečuje o chrup pacientů od porodu až do dospělosti. Na specializovaném ortodontickém oddělení jsou tito pacienti pod stálou odbornou péčí v souladu s Klinikou plastické chirurgie FNKV. Systematicky je sledován vývoj chrupu až do dospělosti. Odborná péče komplexně zajišťuje též náhradu jednotlivých zubů či jejich skupin pomocí implantátů, případně fixními protetickými pracemi.
  • Klinika splňuje rozsah LPP činnosti odborných ordinářů v oborech:
    záchovná stomatologie, parodontologie a onemocnění sliznice dutiny ústní, dentoalveolární chirurgie, protetická stomatologie, ortodoncie a léčba pacientů s rozštěpovými vadami.
  • Klinika je zapojena do pracovního týmu Traumatologického centra FNKV.
  • Stomatologická klinika má k dispozici vybavenou protetickou laboratoř.
  • Na klinice probíhá mezioborová spolupráce, a to jak se stomatologickými klinikami v Čechách a na Moravě, tak v rámci zahraničních univerzit.

Historie Stomatologické kliniky k nahlédnutí ZDE (PDF; 42 kB)

Navigace

Copyright © 2010 - 2016 FNKV