Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Rok 2014

[074 - 2013] Uzavření pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTYxMiZGTktW

[051 - 2013] Centrum integrované intenzivní péče
dokumenty: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?cid=118318

[019 - 2013] Mamograf pro Radiodiagnostickou kliniku
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTgzNiZGTktW

[020 - 2013] Gama kamera pro Kliniku nukleární medicíny
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MzIyMSZGTktW

[002] Dodávka 1 ks mikrovlnného tkáňového procesoru pro statim zpracování vzorků
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2

[003] Dodávka 1 ks kryostatu s UV desinfekcí
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2

[004] Dodávka 4 ks sáňkového mikrotomu a 1 ks rotačního mikrotomu
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2

[005] Dodávka 1 ks videokolonoskopu pro pediatrické pacienty ev. pacienty s anatomickou indispozicí
(VŘ UKONČENO)
příloha 1, příloha 2

[007] Analyzátor krevních skupin
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2


[008] Upgrade analyzátoru krevních skupin Quasar - dodávka 1 ks čtečky
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2

[009] Upgrade hemodynamického záznamového zařízení MacLab
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2


[010] Dodávka 1 ks barvícího a montovacího automatu propjeného do linky - pro histologické
        a cytologické preparáty
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2


[011] Dodávka 2 ks mikroskopů laboratorních a 2 ks mikroskopů s fluorescencí
(VŘ UKONČENO) příloha 1 (s vyznačenými změnami), příloha 2

[013] Vyklizení a stavební úpravy kolektoru na trase mez pavilony T - H
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2

[014] Sanitní vozidlo
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2

[015] Dodávka 2ks anesteziologického přístroje
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2

[016] Dodávka 1ks hydrochirurgické terapie
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2

[017] Dodávka komorových mrazících boxů
dokumenty: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTgxOCZGTktW

[018] Dodávka 1ks hematologického analyzátoru krevních buněk
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2

[019] Dodávka 1ks biochemického a imunochemického analyzátoru
(VŘ UKONČENO) příloha 1

[020] FNKV Praha - výtahy pro jednotlivé pavilony
dokumenty: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTkzNSZGTktW

[021] Dlouhodobý elektronický archiv
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4

[022] Ozařovač pro radioterapii
dokumenty: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?cid=229328

[065-13] Provedení revizí elektrických zařízení a elektrických instalací strojů v objektech FNKV
dokumenty: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTk1NyZGTktW

[023] Poskytování fixních hlasových a datových komunikačních služeb
dokumenty: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MjMzMiZGTktW

[024] Dodávka hardware
dokumenty: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?cid=439145#

[025] Dodávka 2ks plicního ventilátoru pro III. Interní kardiologickou kliniku (JIP)
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2

[026] Uzavření pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb
dokumenty: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTk5MCZGTktW

[027] Stavební úpravy kolektoru na trase mezi pavilony G - S
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2

[028] Dodávka 2ks komorových mrazících boxů pro Transfúzní oddělení
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2, příloha 3

[029] Pomocné práce ve stravovacím provozu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
dokumenty: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?cid=187144

[030] Dodávka tří výtahů do Pavilonů D, CH, S
dokumenty: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?cid=295148

[031] Poskytování hlasových a datových služeb mobilního operátora
dokumenty: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?cid=404395


[032] Rekonstrukce pavilonu CH - nástavba 4.NP
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2 - změna, příloha 3 - dodat. info 2, příloha 4


[033] Trasa potrubní pošty mezi pavilony G-H v areálu FNKV
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2

[035] Pojištění vozidel a majetku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
dokumenty: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?cid=175974

[037] Oprava fasády a části Ústavu soudního lékařství na pavilonu CH
dokumenty: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MjM5NSZGTktW 


[038] Rekonstrukce a přístavba ambulance ortopedie na pavilonu H v areálu FNKV
dokumenty: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MjM3NyZGTktW

[039] Dodávka 2 ks EEG přístroje 
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4

[040] Dodávka tonerů a cartridgí
https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZakazka=T004/14V/00026350

[043] Zajištění materiálního a přístrojového vybavení pro ÚLD FNKV
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=Mjg1NyZGTktW

[044] Modernizace telefonní ústředny
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MzA1NSZGTktW

[045] Dodávka 1 ks ultrazvukového přístroje pro Kliniku dětí a dorostu
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2, příloha 3

[047] Rozšíření datového úložiště MARIE PACS
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2

[048] Centrální zajištění logistických služeb
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=Mjg0NyZGTktW

[049] Dodávka 1 ks imunoanalyzátoru pro toxikologickou laboratoř
        Ústavu soudního lékařství
(VŘ UKONČENO) příloha 1příloha 2

[050] Dodávka 2 ks pitevních stolů s odsáváním
(VŘ UKONČENO) příloha 1

[051] Dodávka 2 ks popisovačů kazet na tkáně a 6 ks popisovačů
        mikroskopických skel
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2

[052] Analýza outsourcovaných služeb z hlediska zásad hospodárnosti,
        účelnosti a efektivnosti

(VŘ UKONČENO) příloha 1

[053] Vybudování páteřních optických tras
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2

[055] Audit roční účetní závěrky FNKV za období let 2015 - 2017
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MzA2NyZGTktW

[056] Revize elektrických zdravotnických prostředků FNKV
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MzQwNCZGTktW 

[057] Nákup 1 ks plazmového sterilizátoru
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MzE3NyZGTktW

[059] Dodávka tří výtahů do Pavilonů D, CH, S
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MzE1OCZGTktW

[060] Servisní podpora informačního systému StaproMEDEA
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MzIxMiZGTktW

[061] Servis aktivních prvků počítačové sítě FNKV
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MzE5NSZGTktW

[062] Maintenance licence k MS Dynamics Navision
(VŘ UKONČENO) příloha 1

[066] Dodávka 1 ks fakoemulsifikačního přístroje
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2

[067] Monitoring médií
(VŘ UKONČENO) příloha 1

[070] Dodávka 1 ks videokolonoskopu
(VŘ UKONČENO) příloha 1, příloha 2

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2017 FNKV