Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Věda a výuka

V rámci pregraduální výuky slouží Radiodiagnostická klinika jako výuková základna 3. Lékařské fakulty  Univerzity Karlovy. V rámci nového curicula plní  pedagogičtí pracovníci kliniky  poměrně rozsáhlé úkoly v pregraduální výuce radiologie jak magisterského tak bakalářského programu studia.

V postgraduální výchově se  v předatestačních kurzech a v krátkých stážích  CT a MR diagnostiky  se účastní na naší klinice externí lékaři. 

V roce 2008 byla rekonstruována a novým nábytkem vybavena posluchárna na Radiodiagnostické klinice. Pokud jde o  technické zázemí posluchárny disponujeme dataprojektorem s PC a videoprojekcí  diaprojektorem pro standardní diaprojekce, zpětným  projektorem a epidiaskopem. Ve vybavení  kliniky jsou dále digitální fotoaparát, scaner a CD.  Všechny tyto přístroje umožňují kvalitní  výuku zobrazovacích metod i klinické prezentace . V knihovně  kliniky jsou, kromě základních příruček a atlasů jednotlivých zobrazovacích modalit,  k dispozici průběžně tyto časopisy: Česká radiologie, Praktická radiologie, European Radiology, American Journal of Roentgenology a francouzský Journal de Radiologie.

V oblasti  vědy a výzkumu  publikovali  lékaři Radiodiagnostické kliniky v letech 2006 - 2011  34 článků v domácím a zahraničním odborném tisku, z toho v časopisech bez IF - 29, v časopisech s IF - 5.Lékaři Radiodiagnostické kliniky se podíleli na 9 Grantech a Výzkumných záměrech Ministerstva školství a mládeže a na řešili 15 výzkumných úkolů v rámci  lékových studií.

Navigace

Copyright © 2010 - 2017 FNKV