Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Program kvality ve FNKV

Za zavádění, udržování a rozvoj systému managementu kvality (dále jen SMK) v organizačních jednotkách odpovídá Odbor řízení kvality a akreditace SAK a NASKL, spolupracuje s vedením FNKV a s pověřenými osobami za kvalitu na jednotlivých úsecích FNKV.

Vedení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení kvality na svých pracovištích. Jedná se o proces, který vychází z odsouhlasené vize, politiky kvality FNKV a desatera FNKV, který má z nemocnice vytvořit:

„Prestižní nemocnici s
Příkladnou péčí o pacienty s
Profesionálním týmem pracovníků s
Přívětivým prostředím a
Podporující kvalitu a bezpečí pro nemocné.“

Politika kvality ve FNKV

Klientská oblast

 • Orientovat svůj hlavní proces na diagnostiku, prevenci, akutní lůžkovou léčbu a následnou ambulantní péči o klienta/pacienta.
 • Zabezpečit kvalitní komplexní péči, její dostupnost v čase a v optimálním rozsahu.
 • Vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, které umožní uspokojení individuálních potřeb klienta/pacienta s respektováním lidské důstojnosti.

Oblast interních procesů

 • Umět předvídat potřeby klientů/pacientů a rychle reagovat na jejich požadavky s ohledem na nové trendy ve zdravotnictví. Dosáhnout vysokého stupně využití informací a znalostí ve vnitronemocničních procesech.

Zaměstnanci

 • Vytvářet pracovní podmínky, které přitahují loajální zaměstnance a zvýšenou měrou využívat jejich individuální schopnosti, a to jednak ke zvýšení potenciálu úspěšnosti nemocnice a jednak k jeho osobnímu rozvoji.
 • Umožnit odborný a kariérní růst svým zaměstnancům, kteří se ztotožňují s misí, vizí a strategií FNKV s návazností na jejich finanční motivaci.
 • Zabezpečit korektní a spolupracující prostředí v celé FNKV.
 • Vychovávat k zodpovědnosti za odvedenou práci a výkon.

Vedení nemocnice

 • Dlouhodobě dosahovat vyrovnaného hospodaření a finanční samostatnosti. Řízenou investiční politikou zajišťovat obnovu fixních aktiv, podporovat nové logistické trendy, držet krok s vědeckotechnickým vývojem a vylepšovat image nemocnice z pohledu stavební a technologické vybavenosti a s ohledem na vývoj ve společnosti.
 • Usilovat o prestižní postavení mezi nemocnicemi v regionu.
 

Součástí zvyšování kvality a bezpečí ve FNKV je rovněž práce s indikátory kvality, které jsou určeny zřizovatelem MZ ČR, vedením nemocnice - celonemocničními indikátory kvality a vedením jednotlivých pracovišť.

V roce 2012 ve FNKV vznikl nový Ústav laboratorní diagnostiky sloučením čtyř bývalých pracovišť Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy -

 • Ústavu biochemie a pathobiochemie
 • Ústavu lékařské mikrobiologie
 • Hematologické laboratoře Oddělení klinické hematologie
 • Imunologické laboratoře Oddělení alergologie a klinické imunologie

Hlavním cílem centralizace laboratorní diagnostiky ve FNKV bylo soustředění kapacit v nových prostorách, racionalizace spojená s úsporami a vznik centrálního příjmu vzorků. Po sloučení výše uvedených pracovišť, tento komplement získal v roce 2013 nepodkročitelné minimum naplnění systému kvality akreditační kriteria Národního autorizačního střediska klinických laboratoří (NASKL II).

Navigace

Copyright © 2010 - 2017 FNKV