Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Pregraduální výuka

Pregraduální výuka studentů 3. LF UK probíhá v magisterském studiu a ve dvou oborech bakalářského studia. Její pravidelnou součástí je vedení diplomových a bakalářských prací. Nepravidelnou součástí pregraduální výuky je vedení studentské vědecké odborné činnosti.

Magisterské studium
Výuka probíhá v prvním a třetím až šestém ročníku českého i anglického kurikula. Její náplní je ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. Tato výuka má několik forem. Základní formou je klinická stáž u lůžka pacienta a participace studentů při ambulantní činnosti. Další formou jsou semináře, které mají obvykle interaktivní charakter. Ty probíhají v rámci řádné výuky i v rámci povinně volitelných kurzů. Součástí výuky v závěrečných dvou ročnících je účast na práci na operačním sále. Pro lepší zajištění všech součástí výuky klinika spolupracuje s externími učiteli z deseti dalších pracovišť.

Bakalářské studium
Výuka ortopedie a traumatologie pohybového aparátu je redukována na vybrané kapitoly podle zaměření jednotlivých studijních oborů (fyzioterapie, všeobecná sestra). Probíhá ve třetím, tedy závěrečném ročníku studia.

Zahraniční výměnné programy
Vedle standardní výuky všeobecného lékařství pro anglicky mluvící studenty naší fakulty se stáží v rámci pregraduální výuky na naší klinice účastní další dvě skupiny zahraničních studentů. První skupinu tvoří studenti evropského výměnného programu Erasmus, druhou studenti organizováni ve světové federaci IFMSA (International Federation of Medical Students Associations). Studenti obou skupin studují společně s anglicky mluvícími studenty naší fakulty.

Navigace

Copyright © 2010 - 2017 FNKV