Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Pro pacienty

Lůžková oddělení
Klinika má jednotku intenzivní péče a 4 oddělení.

  • 1. stanice (septická) - 10 lůžek - je zaměřena na péči o pacienty s infekčním onemocněním pohybového aparátu.
  • Jednotka intenzivní péče - 9 lůžek - je určena ke sledování stavu pacientů po větších operačních výkonech nebo závažných traumatech.
  • 3. stanice (traumatologická) - 30 lůžek - je specializována na péči o pacienty po úrazech.
  • 4. stanice (ortopedická) - 34 lůžek - je určena k hospitalizaci pacientů po plánovaných ortopedických operacích (endoprotézy velkých kloubů, operace páteře).
  • 5. stanice (ortopedická) - 30 lůžek - je určena k hospitalizaci pacientů po plánovaných ortopedických operacích (endoprotézy velkých kloubů, operace páteře) a ke konzervativní léčbě ortopedických onemocnění i poúrazových stavů.

Informace o pacientech je možné získat od ošetřujícího lékaře nebo vedoucího lékaře oddělení osobně v době návštěv. Informace je možno podávat pouze osobám výslovně určeným pacientem. Telefonické informace se z důvodu ochrany práv pacientů a z důvodu zachování „lékařského tajemství“ podávají pouze po domluvě a po předchozím souhlasu pacienta. Návštěvy jsou možné každý den od 14,00 do 17,30. Z hygienických důvodů nejsou návštěvy na JIP povoleny.

Nadstandardní pokoje jsou k dispozici na III. stanici (dva dvoulůžkové pokoje) a na IV. stanici kliniky (5 pokojů dvoulůžkových). Dvoulůžkové pokoje lze využít pro jednoho nebo dva pacienty nebo pro pacienta a jemu blízkou osobu. Podle způsobu využití jsou pak upraveny platby, které jsou uvedeny v Ceníku služeb kliniky. Vybavení pokojů je specifikováno v ceníku služeb, který je uveden na konci této stránky v Dalších informacích pro pacienty.

Přijímání k hospitalizaci má několik kroků. Pacient je o datu příjmu vyrozuměn zvacím dopisem s přesnou specifikací předoperačního vyšetření, které si předem zajistí u svého praktického lékaře. V den příjmu je v 8,00 na Chronické ambulanci přijat k hospitalizaci primářem kliniky. Následuje administrativní příjem v kanceláři kliniky, který zajistí sekretářka. Vyhotovení lékařské dokumentace (anamnéza, vyšetření, kontrola RTG dokumentace a předoperačního vyšetření) probíhá na oddělení přijímacím lékařem, který společně s operatérem poučí pacienta o plánovaném výkonu. Poté je stav pacienta zhodnocen anesteziologem, poučen o způsobu vedení anestézie a premedikaci. Všechny tyto jednotlivé kroky příjmového procesu jsou obvykle prováděny den před plánovaným operačním výkonem.

Před náročnějšími operačními výkony (endoprotézy velkých kloubů) provádí kontrolní vyšetření pacienta a zhodnocení předoperačních výsledků anesteziolog a internista kliniky. Součástí vyšetření je upřesnění okolností týkajících se hospitalizace a operace (způsob anestézie, prevence komplikací, primární rehabilitace, doba hospitalizace, následná péče). Toto vyšetření je prováděno obvykle jeden až dva týdny před přijetím a datum jeho provedení je rovněž součástí zvacího dopisu.

Navigace

Copyright © 2010 - 2017 FNKV