Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

O klinice

Okresní nemocnice na Královských Vinohradech byla otevřena 11. května 1902.

Pravidelné oční vyšetření bylo v naší nemocnici prováděno od roku 1917 konziliářem pro choroby oční a později prvním přednostou prof. MUDr. Josefem Janků (nar. 30.6.1886 v Chrastavci u Svitav, zemř. 1963). Se vznikem lékařské fakulty a s tím souvisejícím vznikem fakultní nemocnice v roce 1952 se stává oční oddělení klinikou a prof. Janků zůstává přednostou do roku 1959 kdy odchází do důchodu. Prof. Janků se proslavil objevením oční toxoplazmózy (Časopis lékařů českých 1923).

V období od roku 1959 do roku 1978 vede oční kliniku prof. MUDr. František Vrabec, DrSc. (nar. 1.10.1911), který je celosvětově známým očním histopatologem a srovnávacím očním histologem. Jeho mikrofotografie jsou bohatě reprodukovány v prestižních publikacích své doby, je rovněž znám svými prioritními histologickými objevy v oblasti komorového úhlu. Třetím profesorem této kliniky byl prof. MUDr. Jan Kolín, DrSc. (nar. 2.2. 1925 v Brně) byl jmenován přednostou 1978, odchází do důchodu 1991. Pod jeho vedením se na klinice zavádí tehdy nejmodernější postupy diagnostické (např. fluorescenční angiografie) či mikrochirurgické. Prof. Kolín se dodnes angažuje v oblasti rozboru příčin postižení zraku a pracuje ve Světové Zdravotnické Organizaci (WHO) jako poradce až do r. 1991 pod jehož vedením se oční klinika přestěhovala z pavilonu G, kde sídlila pouze na jediném patře na samostatný pavilon E.

Současným přednostou oční kliniky FNKV je od r.1991 Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.(nar. 1947). Klinika pod jeho vedením zaznamenává dynamický rozvoj především v oblasti nitrooční mikrochirurgie. Úspěšně pracuje oční tkáňová banka, která je členem světové sítě IFEB. V plném provozu je centrum refrakční chirurgie s excimer laserem a centrum pro léčení očních nádorů. V roce 1997 vzniká fotodokumentační oddělení, zabývající se především digitální formou zobrazení, technikou jeho dalšího zpracování a přenosu. V současné době je dokončena výstavby výukového centra pro Východní Evropu, zahrnující rovněž rekonstrukci a rozšíření ambulantního traktu, v roce 2001 proběhla rozsáhlá rekonstrukce operačních sálů.

Pod vedením prof. Kuchynky pracuje tým lékařů, z nichž každý je kromě všeobecné oftalmologické praxe úzce specializován. Všichni jsou členy České oftalmologické společnosti a jednotlivých odborných společností. Řada z nich udržuje členství v renomovaných zahraničních oftalmologických organizacích a společnostech. Odborné znalosti a zkušenosti získala většina z nich nejen v podmínkách místních, ale i na stážích v zahraničí. Klinika si klade za cíl provádět dostupné operační techniky na světové úrovni a sloužit jako výukové pracoviště očního lékařství.Od června 2000 je na klinice umístěna katedra oftalmologie Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů.

Moderní operační postupy užívané na operačním sále umožňují provádění většiny operací bez nutné hospitalizace a pacienti s doprovodem mohou bezprostředně po operaci opustit kliniku.

Vědecko-výzkumná a publikační činnost kliniky je zaměřena na zavádění nejnovějších operačních postupů, refrakční chirurgii a problematiku očních zánětů a provádění klinických studií.

Navigace

Copyright © 2010 - 2017 FNKV