Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Oční tkáňová banka

Novinky v OTB01 

 • Novinky květen 2016 - ZDE (PDF; 220kB)
 • Novinky duben 2016 - ZDE (PDF; 180kB)
 • Novinky březen 2016 - ZDE (PDF; 220kB)
 • Novinky únor 2016 - ZDE (PDF; 223kB)
 • Novinky prosinec 2015 - ZDE (PDF; 226kB)
 • Novinky listopad 2015 - ZDE (PDF; 221kB)
 • Novinky říjen 2015 - ZDE (PDF; 245kB)
 • Novinky září 2015 - ZDE (PDF; 240kB)
 • Novinky červenec 2015 - ZDE (PDF; 262 kB)
 • Novinky květen 2015 - ZDE (PDF; 226 kB)
 • Novinky duben 2015 - ZDE (PDF; 227 kB)
 • Novinky březen 2015 - ZDE (PDF; 221 kB)
 • Novinky únor 2015 - ZDE (PDF; 217 kB)
 • Novinky leden 2015: Aktivní účast na XXVII. Annual meeting of EEBA, Venice, Italy - ZDE (PDF; 216 kB)
 • Novinky prosinec 2014: Kontrola v místě odběru - ZDE (PDF; 172 kB)
 • Novinky listopad 2014: OTB byla zvolena Výborem EEBA pořadatelem konference v lednu 2017 - ZDE (PDF; 333 kB)
 • Novinky září 2014: Podporujeme chráněné dílny - ZDE (PDF; 259 kB )
 • Novinky srpen 2014: OTB se zúčastňuje kandidatury na pořádání EEBA - ZDE (PDF; 293 kB)
 • Novinky červenec 2014 k nahlédnutí - ZDE (PDF, 355 kB)
 • Novinky květen 2014 k nahlédnutí - ZDE (PDF; 19 kB)
 • Novinky duben 2014 k nahlédnutí - ZDE (PDF; 19 kB)
 • Novinky březen 2014: OTB spolu s Národním zdravotnickým informačním systémem testuje nový registr - ZDE (PDF; 126 kB)
 • Novinky leden 2014 k nahlédnutí - ZDE (PDF; 473 kB)
 • Novinky listopad 2013 k nahlédnutí - ZDE (PDF; 53 kB)

Oční tkáňová banka OTB01 (dále jen OTB01)

Oční tkáňová banka byla zřízena ke dni 23.11.1991 jako specializované pracoviště FNKV. Certifikát kvality managementu jakosti dle ČSN ISO 9001:2008 - ke stažení verze CZ - ZDE (PDF; 1.7 MB), verze EN - ZDE (PDF; 1.7 MB)

V současnosti je pracovištěm, které získalo povolení činnosti tkáňového zařízení pravomocným rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle §15 odst. 1 písm. a)zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka. Povolení bylo FNKV uděleno na základě žádosti ze dne 14. 4. 2009 rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, které nabylo právní moci dne 4. 2. 2011. Příloha rozhodnutí SÚKL - ke stažení ZDE (PDF; 626 kB).

V posledních letech došlo v oční tkáňové bance FNKV s ohledem na požadavky nové legislativy k mnoha zásadním změnám.  Za zmínku stojí především dobudování unikátní laboratoře (tzv. čisté prostory) určené pro další manipulaci s tkání v r. 2009, díky které se tkáňová banka dostala na špičkovou světovou úroveň pracovišť, která poskytují nové typy očních tkání nejvyšší jakosti a bezpečnosti, a splňují tak požadavky rohovkových chirurgů z celé České republiky. Oční tkáňová banka FNKV je akreditovaným členem mezinárodní federace Tissue Banks International, členem Evropské asociace očních bank, akreditovaným Evropským výukovým centrem pro oblast očního bankovnictví Mezinárodní federace očních a tkáňových bank (IFETB), USA a od r. 2007 udržuje certifikát kvality podle standard normy ISO 9001:2008. 
Politika kvality ke stažení - ZDE (PDF;  37 kB)
Mezinárodní akreditace ke stažení - ZDE (PDF; 213 kB)

Pracoviště OTB01 provádí posuzování zdravotní způsobilosti dárců, zjišťuje vyslovení nesouhlasu s odběrem tkání a orgánů, provádí odběr, kontrolu kvality, uchovávání a propouštění zpracovaných tkání pro účely transplantace.

OTB01 připravuje následující oční tkáně k distribuci: 

VZP Název ZUM
43091 Rohovka oční pro keratoplastiku uchovávaná ve 4st. Celsia
43090 Bulbus pro keratoplastiku uchovávaný ve 4st. Celsia
43092 Štěp sklerální pro skleroplastiku v alkoholu
43195 Rohovková lamela připravená z dárcovského terče
43196 Amnion lidský mražený, uchovávaný při -80°C, 2x2cm
43197 Amnion lidský mražený, uchovávaný při -80°C, 2x3cm
43198 Amnion lidský mražený, uchovávaný při -80°C, 3x3cm
Kód 935038 podle platného ceníku FNKV: Autologní oční sérové kapky se skladováním - cena 3.200 Kč Autologní sérum pro léčbu syndromu suchého oka
Kód 935040 podle platného ceníku FNKV: Autologní oční sérové kapky bez skladování - cena 2.500 Kč Autologní sérum pro léčbu syndromu suchého oka
Formulář žádosti o přípravu autologních sérových kapek si můžete stáhnout ZDE (PDF, 208 kB)

 Oční tkáně/rohovky/ se uchovávají v monitorovaných hypotermických podmínkách po dobu maximálně 14 dnů, oční bulbus je uchováván ve sterilní vlhké komůrce do dobu maximálně 72hodin, sklerální štěp v alkoholu se skladuje maximálně 1rok při pokojové teplotě.

Kontrola kvality rohovky se provádí makroskopicky a mikroskopicky vyšetřením na štěrbinové lampě a na spekulárním mikroskopu, kde je stanoven počet endotelových buněk.

Rohovka či celý bulbus jsou odesílány ve validovaném přepravním boxu, který zajišťuje po dobu transportu(minimálně 52 hodin) potřebnou teplotu +2 až +8°C.

Tkáně na území hl.m.Prahy doručí pracoviště OTB01, přepravu do ostatních pracovišť zajišťujeme ve spolupráci se smluvním pracovištěm, disponujícím povolením SÚKL k přepravě lidských tkání a buněk - Ambulance Meditrans, s.r.o.

Pro objednávky prosím použijte připojeny standardizovaný formulář:Žádost o dodání lidských tkání za účelem dalšího použíti u člověka (transplantace)(PDF; 144 kB)
K žádosti Vámi požadované tkáně k transplantaci připojte:

 • adresu objednávajícího zařízení, jméno lékaře operatéra včetně telefonního či e-mailového spojení
 • druh a počet tkání, druh transplantace/ PKP, DALK, DSAEK, DMEK, další požadavky na tkáň 
 • jméno a rodné číslo pacienta
 • pojišťovnu
 • diagnózu
 • datum plánované operace

Pro statistické zpracovávání a sledovatelnost jednotlivých tkání žádáme o vyplnění a navrácení pooperačních formulářů:

 • Pooperační zpráva - ke stažení ZDE (PDF; 382 kB)
 • Pooperační komplikace - ke stažení ZDE (PDF; 385 kB)

Kontrolní kritéria pro nežádoucí změny zabarvení skladovacího média před použitím - kontrolní kritéria (PDF; 555 kB)

Důležíté: Zpětné odeslání pooperační zprávy je povinností objednávajícího pracoviště, tento dokument se stává součástí povinné dokumentace a slouží i
k předání statistických údajů pro Koordinační středisko transplantací.

Odkazy na zákonné normy:
285/2002Sb.
– Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
296/2008 Sb. - Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů
77/2012 Sb. - zákon,
kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška 45/2014 Sb. - kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o 
stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb.
372/2012 Zákon č. 372/2011 Sb., - o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Další související odkazy:
Koordinační středisko transplantací:
www.kst.cz
Národní registr osob odmítajících darování tkání a orgánů: www.nrod.cz
Tissue Banks International: www.tbionline.org
European Eye Bank Association: http://www.europeaneyebanks.org

Odpovědné osoby OTB 01

Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., +420 267 16 2390, e-mail: pavel.kuchynka@fnkv.cz
Mgr. Yveta Urbanová, CEBT, +420 267 16 3678, +420 724 813 038, e-mail: yveta.urbanova@fnkv.cz
MUDr. Deli Křížová, FEBO, +420 267 16 2267, e-mail: deli.krizova@fnkv.cz

MUDr. Josef Šach, +420 267 16 3001, e-mail: josef.sach@fnkv.cz

Telefon na objednávky tkání: +420 267 16 2267
Fax: +420 267 31 1835
E-mail: mobp@fnkv.cz

Odběrový tým:
Tel.: +420 267 17 2267
GSM: +420 602 387 050
E-mail: mobp@fnkv.cz

Výroční zpráva oční tkáňové banky za rok 2016 - ke stažení ZDE (PDF; 1.1 MB)
Doplnění výroční zprávy dle Vyhlášky 422/2008 Sb., $10 - pouze na vyžádání
Výroční zpráva oční tkáňové banky za rok 2015 - pouze na vyžádání
Výroční zpráva oční tkáňové banky za rok 2014 - pouze na vyžádání
Doplnění výroční zprávy dle Vyhlášky 422/2008 Sb., $10 - pouze na vyžádání
Výroční zpráva oční tkáňové banky za rok 2013 - pouze na vyžádání
Výroční zpráva oční tkáňové banky za rok 2012 - pouze na vyžádání 
Výroční zpráva oční tkáňové banky za rok 2011 - pouze na vyžádání 

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2017 FNKV