Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

O klinice

Náplní činnosti naší kliniky je poskytování péče léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační u osob s déletrvajícími nemocemi a zejména nemocemi geriatrickými. LDN FNKV je lůžkovou základnou oboru geriatrie, zabývajícího se starým nemocným člověkem, včetně testingu stupně soběstačnosti a pomocí při následném sociální zajištění. Nejprve se vždy pokoušíme o navození co nejlepšího, pokud možno původního, stavu mobilizací a aktivací všech rezerv pacienta. Pokud to už nejde, pak zabránit zhoršování a nejde- li ani to, pak zabránit utrpení a zajistit co nejdůstojnější konec života. Z hlediska výsledků je pro nás optimem návrat určitého stupně soběstačnosti, aby se pacient mohl vrátit do svého, domácího prostředí. Tento cíl je vždy ovlivněn kvalitou a možnostmi zázemí- rodiny. Zde je možné zajistit i profesionální pečovatelskou pomoc. Není- li návrat domů možný, pomůžeme zajistit umístění v ústavu sociální péče = domova pro seniory ( dříve DD ).

V LDN FNKV jsou hospitalizováni pacienti, u kterých je vedle léčby věnován maximální důraz na kvalitní péči oše-třovatelskou, rehabilitační a nácvik základní soběstačnosti, alespoň v rámci lůžka. V posledních letech hospitalizujeme stále více těžce zdravotně postižených pacientů po úrazech ( typické jsou zlomeniny stehenní kosti ), po polytraumatech či těžkých poúrazových i jiných poškozeních CNS, po cévních mozkových příhodách, s demencemi, s nejrůznějšími chronickými chorobami interními a v neposlední řadě s nádorovými chorobami v pokročilém stádiu nemoci, které často vyžadují doživotní péči ve zdravotnickém zařízení. Pacienti jsou do léčebny překládáni ze všech akutních lůžek FNKV na podkladě žádosti ošetřujícího lékaře. Při současném počtu lůžek ( 60 ) nemůže LDN z kapacitních důvodů vyhovět všem. Vhodnost indikace umístění v naší LDN posuzuje její primář. Příjem se pak uskutečňuje v pracovní den.

Řada pacientů přichází do LDN s různými chronickými ranami - nejčastěji jde o proleženiny a bércové vředy. Zde používáme nejrůznější moderní obvazové materiály, jejichž aplikace vede ke zkrácení doby hojení rány, snižuje frekvenci převazů a zvyšuje i komfort pacienta. A v neposlední řadě zkracuje dobu hospitalizace.

V péči o pacienty je kladen největší důraz na rehabilitační a kvalitní ošetřovatelskou péči. Našim pacientům se snažíme vytvářet co možná nejpříjemnější prostředí. Nemocniční pokoje jsou barevně vymalovány, vyzdobeny obrázky a květinami. Na každé stanici mají pacienti k dispozici knihovnu, jídelnu - společenskou místnost s televizí. Od roku 1989 se stále zlepšuje vybavenost LDN-  v nedávné době došlo k rekonstrukci  koupelen a WC na pokojích pacientů, které mohou  samostatně používat i vozíčkáři a obtížně mobilní pacienti. Byla zakoupena polohovací elektrická lůžka, řada antidekubitálních matrací, hydraulické sprchovací vozíky pro ležící pacienty, zvedák s digitální váhou a řada dalších rehabilitačních pomůcek především určených pro polohování. V září 2016 byla pro pacienty otevřena nová tělocvična.

Od července roku 2012 je ve funkci primáře LDN MUDr. Jan Zeman. Vedle primáře zajišťují zdravotní péči další 3 lékaři, vrchní sestra s týmem 16 sester /2 staniční sestry, 14 NLZP/, 14 PZP a 2,0 fyzioterapeuta. Sociální problematiku pacientů řeší 1 sociální pracovnice.

Historie léčebny pro dlouhodobě nemocné k nahlédnutí (PDF; 34 kB).

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2017 FNKV