LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚLD FNKV

 

DPP_37

Ústav laboratorní diagnostiky

 

Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady

Šrobárova 1150/50,
Praha 10, 100 34

ULD_logo

logo

Informace o laboratoři

Odběr primárních vzorků

Preanalytické procesy v laboratoři

Vydávání výsledků a komunikace v laboratoři

Pokyny

Seznam vyšetření

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

předkládáme Vám Laboratorní příručku s nabídkou našich služeb v oblasti laboratorní medicíny a  informacemi o našem ústavu a našich pracovnících. Je určena lékařům a zdravotním sestrám FNKV i jiných zdravotnických zařízení. Má rovněž napomoci ke zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb. Její obsah je koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky na podobné dokumenty v oblasti laboratorní medicíny (ČSN EN ISO 15189). 

Údaje uvedené v textu jsou aktuální k datu vydání příručky a řada z nich bude průběžně aktualizována.

 

Kolektiv pracovníků

Ústav laboratorní diagnostiky

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha

 

Laboratorní příručka Ústavu laboratorní diagnostiky je jedním z dokumentů, který je součástí programu zvyšování kvality péče ve FNKV a má zajistit potřebnou úroveň organizace a koordinace činností podílejících se na procesu léčení. Je zpracovaná tak, aby indikující lékaři znali celou šíři diagnostických možností včetně podmínek jejich optimálního využití. Údaje uvedené v textu jsou aktuální k datu vydání příručky a řada z nich bude průběžně aktualizována.

 

Změny oproti předchozí verzi jsou v textu odlišeny červenou barvou.

Ve verzi LP č. 8 došlo:

k aktualizaci těchto kapitol: 

 B-01 Identifikace laboratoře a důležité informace

 C-04 Ústní (telef.)požadavky na vyšetření

 C-05 Odběrový systém a množství vzorku

 C-06 Příprava pacienta a odběr

 C-11 Informace k transportu a svozu vzorků

 D-01 Příjem žádanek a vzorků

 E-01 Hlášení výsledků v krit. intervalech

 E-03 Změny výsledků a nálezů

 E-05 Řešení stížností

 E-06 Konzultační činnost

 Seznam vyšetření - úsek mikrobiologie

 Odběr žilní krve, zdroje chyb

 

ke vzniku nového dokumentu Antibiotické středisko v kapitole Pokyny

 

 Seznam zkratek

 

Verze č. 8, platnost od 25. 07. 2016

 

                                              Vygenerováno programem SLP dne 25.7.2016