Barvení sudanovou černí B (SBB)
Lokální paleta 20 (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)

Upozornění k odběru:
Materiál: nátěry aspirátu kostní dřeně a nátěry periferní krve
Podložní sklo, na které se provádí nátěr, musí být čisté, nemastné, beze stop dezinfekce
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Fixace a vlastní barvení musí být provedeno do 1 měsíce od odběru vzorku. Dostatečně suché nátěry se uchovávají kryté (před prachem a působením světla).

Poznámka:
Cytochemické vyšetření indikuje lékař laboratoře na základě výsledku cytologického hodnocení. Hodnocení probíhá v kontextu s morofologickým vyšetřením, výsledek se samostatně nevydává.
Sudanová čerň B má podobnou reaktivitu jako MPO, pouze granula bazofilů se někdy mohou barvit metachromaticky (červenofialově). Na nefixovaných nátěrech je SBB na rozdíl od MPO stabilnější. Průkaz SBB je MPO-dependentní, takže v případě vrozeného deficitu MPO je i průkaz SBB negativní. Způsob hodnocení i indikace je podobná jako u MPO, v Morfologicko-cytochemické laboratoři se používá tehdy, jsou li nátěry biologické materiálu starší 7 dnů nebo v případě negativity MPO u podezření na myeloidní původ blastů.