Nezralé granulocyty (IG% )
Lokální paleta 19 (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.

15R1D-99R 0-0,6 %
Zdroj referenčních mezí:
Sysmex Corporation 2015

Poznámka:
Hodnota IG odpovídá % z leukocytů.
Tato hodnota není součástí 5ti populačního diferenciálního rozpočtu leukocytů, ale je zahrnuta v % počtu neutrofilů.
Hodnota Ig = promyelocyty + myelocyty + metamyelocyty