Nezralé granulocyty (IG#)
Lokální paleta 18 (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)

Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
18R 1D 99R+ 0,0 0,06 - 10 9/l
Zdroj referenčních mezí:
Od 18R 1D: PEKELHARING, J.M., O. HAUSS, R. de JONGE, et al. Haematology reference intervals for established and novel parameters in healthy adults. Diagnostic Perspectives. 2010, (Volume 1), 1-11. Dostupné z: http://www.sysmex-europe.com/fileadmin/media/f100/Diagnostic_Perspectives/Pekelharing_DiagPersp_Vol1_1-11.pdf

Poznámka:
Hodnota Ig = promyelocyty + myelocyty + metamyelocyty