Elektroforéza proteinů v séru
Elektroforéza proteinů v séru (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Poznámka k době odezvy:
Výsledky dostupné do dvou či tří pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře v závislosti na celkovém počtu požadavků na toto vyšetření.

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 3 [den]
při -20°C: 3 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Guder (Masopust Klinická biochemie Požadování a hodnocení biochemických vyšetření I.část)

Zdroj referenčních mezí:
Interlab - příbalová informace
Děti: Národní číselník laboratorních položek 02.36.01

Informace k metodě:
ELFO - podíl z celkových proteinů séra