Moč - morfologické vyšetření
Morfologické vyšetření moči (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)

Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč
Maximální doba doručení do laboratoře: 4 [hodina] při 8 °C

Upozornění k odběru:
střední proud nativní moče

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:

Zdroj referenčních mezí:
SLP
Tabulky - hodnocení chemického a morfologického vyšetření moče

Informace k metodě:
Chemické a morfologické hodnocení moče