Moč - chemické a morfologické vyšetření
Chemické vyšetření moče (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)

Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [hodina]

Zdroj referenčních mezí:
SLP
Tabulky - hodnocení chemického a morfologického vyšetření moče

Informace k metodě:
Chemické a morfologické hodnocení moče