Elektroforéza proteinů v moči
Elektroforéza proteinů v moči (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)

Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč

Upozornění k odběru:
ranní moč

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Po dohodě
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Poznámka k době odezvy:
Výsledky dostupné v závislosti na počtu požadavků.

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 7 [den]

Poznámka:
Výsledkem je slovní vyjádření: typ proteinurie, selektivita