ABR - pH, krevní plyny, oximetrie
Krevní plyny, pH a oximetrie (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou, "balanc." heparin
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 2 °C

Upozornění k odběru:
Vzorky se odebírají do heparinizované lékařské kapiláry nebo stříkačky určené pro odběr ABR (označeny PICO), tj. s obsahem vybalancovaného heparinátu lithného. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu.
U kapilárního odběru je nutné krev dokonale promíchat pomocí drátku, kapiláru uzavřít na obou koncích, vložit do zkumavky a takto krytou uložit na led.
Kapiláry AK-FIX se systémem Autostop neobsahují míchadlo.
Při použití stříkaček nutno dodržovat pokyny výrobce odběrové soupravy.
Vzorky okamžitě po odběru transportovat do laboratoře při teplotě tajícího ledu nebo odeslat potrubní poštou. Potrubní poštou lze posílat odběry na vyšetření ABR pouze v originálních stříkačkách a vložené do patron se speciální vložkou.
Pokyny k transportu
Vzorky okamžitě po odběru transportovat do laboratoře při teplotě tajícího ledu!
Potrubní poštou lze posílat odběry na vyšetření ABR pouze v originálních stříkačkách a vložené do patron se speciální vložkou.
Potrubní poštou lze posílat odběry na vyšetření ABR pouze v originálních stříkačkách a vložené do patron se speciální vložkou.

Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 30 minut od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy na vícekanálových analyzátorech ABR a krevních plynů.

Referenční meze:
pH, pCO2, pO2, BE, HCO3 viz. níže "Informace k metodě"
Oximetrie:
Oxyhemoglobin 94,0 - 98,0 %
Karbonylhemoglobin 0,5 - 1,5 % kuřáci 2,0 - 10,0 %
Methemoglobin 0 - 1,5 %
Deoxyhemoglobin 0 - 5,0 %
Zdroj referenčních mezí:
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01
Oximetrie: příbalová informace Radiometer

Informace k metodě:
Vyšetření acidobazické rovnováhy (Astrup)