Mycoplasma hominis/M. genitalium DNA - moč
Neformalizovaný požadavek 02 (Žádost; TYPE [-] pro datový přenos)

Odběr do: Sterilní zkumavka
Materiál: Moč

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Stabilita po preanalytické úpravě:

Poznámka:
první porce moče - cca 10 ml (ne střední proud)