Drogy orientačně
Neformalizovaný požadavek 01 (Žádost; TYPE [-] pro datový přenos)

Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč

Upozornění k odběru:
Zabránit manipulaci se vzorkem.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:

Poznámka:
Amfetamin, metamfetamin, barbituráty, benzodiazepiny, kanabinoidy, metadon, opiáty, tricyklická antidepresiva, kokain, fencyklidin

Informace k metodě:
Screening drog v moči