Imunofixace_S+U_Nález
IMUFIX (Nález; TYPE [-] pro datový přenos)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
K analýze není vhodná plasma. Zároveň s krví dodat vzorek moče z jednorázového odběru.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Po dohodě
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Poznámka k době odezvy:
Výsledky dostupné cca do 7 - 10 pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře v závislosti na celkovém počtu požadavků na tato vyšetření.

Stabilita po preanalytické úpravě: