Lupus antikoagulans - dil. test s jedem Russelovy zmije
RVVT screen R (P; rel. čas [1] výpočet)

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Jednou týdně
Odezva rutinní: Do týdne

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]
při -70°C: 12 [týden]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <1,2 1
V případě, že poměr DRVVT-screen přesáhne nebo je roven hodnotě 1,2, je vyšetření doplněno korekčním testem.
Zdroj referenčních mezí:
Příbalový leták STA-STACLOT DRVV, Diagnostica STAGO S.A.S.

Analytické zvýšení
falešně pozitivní výsledek může být způsoben vlivem antikoagulační terapie, především přímými inhibitory faktoru X.
(Pato)fyziologická zvýšení:
k prodloužení koagulačních časů dochází i při defektech faktorů X, V a II nebo v přítomnosti specifických inhibitorů

Poznámka:
Diluční test s jedem Russelovy zmije slouží jako screeningový test v rámci laboratorní diagnostiky protilátek typu LA. Jed Russelovy zmije přímo aktivuje F Xa. Poměrně vysoká citlivost dRVVT testu k LA je dána sníženým množstvím fosfolipidů.
Přítomnost Lupus antikoagulans není vhodné stanovovat, v případě, že pacient je v antikoagulační léčbě. Může dojít k falešně pozitivnímu výsledku.