Lupus antikoagulans - konf.t.s jedem Russelovy zmije
RVVT konfirm R (P; rel. čas [1] výpočet)

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku.
Pokyny k transportu
V případě doručení vzorku do laboratoře 2-4h po odběru, laboratoř negarantuje validitu výsledku. Při doručení 4 a více hodin po odběru, laboratoř materiál nezpracovává z důvodu stability.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Jednou týdně
Odezva rutinní: Do týdne
Poznámka k době odezvy:
Vyšetření se provádí v sérii (po nasbírání dostatečného množství vzorků).

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [hodina]
při -20°C: 4 [týden]
při -70°C: 12 [týden]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <1,2 1
Výsledek je intrepretován slovně.
Přítomnost LA se u pacienta potvrdí, pokud je hodnota standardizovaného poměru (DRVV Screen/DRVV Confirm) vyšší nebo rovna 1,2. Trvalá přítomnost LA se musí potvrdit průkazem ve druhém vzorku, odebraném nejméně po 12 týdnech. Doporučuje se řídit doporučeními Standardizační a Vědecké Komise pro LA.
Zdroj referenčních mezí:
Příbalový leták STA-STACLOT DRVV, Diagnostica STAGO S.A.S.

Analytické zvýšení
Falešně pozitivní výsledek může být způsoben vlivem antikoagulační terapie, především přímými inhibitory faktoru X.

Poznámka:
Reagencie dilučních konfirmačních testů obsahuje jed Russelovy zmije a vysokou koncentraci fosfolipidů (zvýšením koncentrace fosfolipů dojde v přítomnosti LA k jeho neutralizaci) Jedná se o konfirmační testy, kterými se prokazuje charakter inhibitoru – proti proteinům vázajícím se na fosfolipidy nebo fosfolipoproteinovým komplexům.
Hodnocení: Koagulační čas plazmy obsahující LA by u metody dilučních konfirmačních testů měl být výrazně kratší s porovnáním s testem dRVVT.