Lupus antokoagulans - konf.t.s jedem Russelovy zmije
RVVT konfirm R (P; rel. čas [1] výpočet)

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9)
PŘÍTOMNOST LUPUS ANTIKOAGULANS NENÍ VHODNÉ STANOVOVAT, V PŘÍPADĚ, ŽE PACIENT JE V ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBĚ. MŮŽE DOJÍT K FALEŠNĚ POZITVÍMU VÝSLEDKU.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Jednou týdně
Odezva rutinní: Do týdne

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]
při -70°C: 12 [týden]

norma 0D-99R pod 1,2
slovní hodnocení
Zdroj referenčních mezí:
Při stanovení přítomnosti LA u pacienta se doporučuje řídit se doporučením Standardizační a Vědecké Komise pro Lupus Antikoagulans.

Informace k metodě:
LUPUS ANTIKOAGULANS - DRVVT-C