D Dimery
D Dimery (FEU) (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 1 hodina.

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1D <2500 µg/l jednotka ug/l FEU
2D 4T <2500 µg/l
4T 1D 6M <500 µg/l
6M 1D 1R <500 µg/l
1R 1D 6R <500 µg/l
6R 1D 11R <500 µg/l
11R 1D 16R <500 µg/l
16R 1D 18R <500 µg/l
18R 1D 99R+ <500 µg/l
Pro vyloučení plicní embolie u pacientů nad 50 let lze použít věkově závislé cut-off. Jeho základní hodnota je 0,500 mg/l FEU pro věkovou skupinu do 50 let a s každým dalším rokem věku se zvyšuje o 0,01 mg/l až do 80 let.
Zdroj referenčních mezí:
Referenční rozmezí (hodnoty cut-off) uvedené v dokumentaci diagnostické soupravy pro stanovení D-dimerů, dle doporučení České hematologické společnosti platné od 22.11.2013.

(Pato)fyziologická snížení:
Hluboké žilní trombózy, plicní embolie, DIC, jaterní cirhózy, některá maligní onemocnění. Se zvýšenými hodnotami se také můžeme setkat při poranění, po zánětlivých komplikacích, operacích, hepatopatiích. Fyziologicky se zvyšuje hladina D-dimerů v době menstruace, při těhotenství, po porodu a po namáhavé dlouhotrvající práci.
Interference:
Chylozita vzorku způsobuje falešně nízké hodnoty.

Poznámka:
D-dimery jsou konečným produktem štěpení stabilizovaného fibrinu plazminem (kovalentní vazba mezi D-doménou není štěpitelná plazminem). Jejich přítomnost svědčí o aktivaci koagulace a fibrinolýzy. D-dimer slouží jako marker trombofilních stavů. Jeho hladina odráží aktuální aktivaci systému in vivo a není produkována ex vivo. Biologický poločas in vivo je 4-6 hodin. Laboratorní průkaz D-dimeru je přímým důkazem štěpení nerozpustného fibrinu. V průběhu antikoagulační terapie heparinem při TEN umožňuje stanovení D-dimerů monitorovat vývoj a prognózu trombózy, snížení odráží kvalitu endogenní trombolýzy.