D Dimery
D Dimery (FEU) (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 1 hodina

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1D <2500 µg/l
2D 4T <2500 µg/l
4T 1D 6M <500 µg/l
6M 1D 1R <500 µg/l
1R 1D 6R <500 µg/l
6R 1D 11R <500 µg/l
11R 1D 16R <500 µg/l
16R 1D 18R <500 µg/l
18R 1D 99R <500 µg/l
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP

Interference:
Chylozita vzorku způsobuje falešně nízké hodnoty.

Informace k metodě:
D-DIMERY