Antitrombin
Antitrombin (anti-Xa aktivita) (P; Relativní arbitrární aktivita [%] abs. spektrofot. kin.)

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 1 hodina

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1D 40 90 %
2D 4T 40 90 %
4T 1D 6M 80 140 %
6M 1D 1R 80 140 %
1R 1D 6R 80 140 %
6R 1D 11R 90 130 %
11R 1D 16R 75 135 %
16R 1D 18R 80 120 %
18R 1D 99R+ 80 120 %
Antitrombin je alfa2-glykoprotein o MW 58-65 kDa syntetizovaný v játrech. AT patří mezi přirozené inhibitory koagulace a působí jako nejdůležitější fyziologický inhibitor serinových proteáz, hlavně trombinu a faktoru Xa. Proteázy vyvazuje v poměru 1:1, za vzniku komplexu, který je odbouráván MFS. Jeho inhibiční aktivita se výrazně zesiluje v přítomnosti heparinu. Poklesem pod 70 % funkční aktivity vzniká riziko žilní nebo tepenné trombózy.
Snížené hodnoty: nízká produkce AT v játrech, při zvýšené spotřebě (trombóza, DIC, rozsáhlé operace), zvýšené ztáty (nefrotický syndrom), u poruchy jaterní buňky (hepatocytu), během těhotenství, při užívání kontraceptiv. Při nízkých hodnotách AT není antikoagulační léčba heparinem úspěšná. U mužů AT klesá s věkem, u žen je po menopauze nižší než u mužů. Děti mají do půl roku života sníženou hladinu, pak hladina AT dosáhne normálních hodnot. Může se objevovat i vrozený nedostatek AT.
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení České hematologické společnosti platné od 22.11.2013.

Další informace:

Název vyšetření:        Antitrombin

Zkrácený název:        AT

Popis:                          Antitrombin je alfa2-glykoprotein o MW 58-65 kDa syntetizovaný v játrech. AT patří mezi přirozené inhibitory koagulace a působí jako nejdůležitější fyziologický inhibitor serinových proteáz, hlavně trombinu a faktoru Xa. Proteázy vyvazuje v poměru 1:1, za vzniku komplexu, který je odbouráván MFS. Jeho inhibiční aktivita se výrazně zesiluje v přítomnosti heparinu. Poklesem pod 70 % funkční aktivity vzniká riziko žilní nebo tepenné trombózy.

Snížené hodnoty: nízká produkce AT v játrech, při zvýšené spotřebě (trombóza, DIC, rozsáhlé operace), zvýšené ztáty (nefrotický syndrom), u poruchy jaterní buňky (hepatocytu), během těhotenství, při užívání kontraceptiv. Při nízkých hodnotách AT není antikoagulační léčba heparinem úspěšná. U mužů AT klesá s věkem, u žen je po menopauze nižší než u mužů. Děti mají do půl roku života sníženou hladinu, pak hladina AT dosáhne normálních hodnot. Může se objevovat i vrozený nedostatek AT.