eGF z hodnot cystatinu C
Glomerulární filtrace odhad (cystatin) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 1)

Upozornění k odběru:
Výpočet nelze použít pro podávání glukokortikoidů, u pacientů s progresí melanomu, lymfoproliferativních procesů, kolorektálního karcinomu a s nekompenzovanou hypertyreózou (zvyšují koncentraci cystatinu C) nebo hypotyreózou (snížení koncentrace cystatinu C).

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Poznámka k době odezvy:
U vypočtených hodnot vyšších než 1,5 ml.s-1.1,73 ml-2 se doporučuje uvádět hodnotu >=1,5. Hodnoty 1,0 - 1,5 je nutno indivuduálně hodnotit ve vztahu ke klinickému obrazu. Hodnota menší než 1,0 je považována za hodnotu patologickou.

Stabilita po preanalytické úpravě:

Poznámka:
Grubbova rovnice eGF = 1,412*S-CYSTC(EXP-1,68)
U dětí nesouvisí hladina cystatinu C s věkem, resp. s tělesnou výškou.