Amikacin_S
Amikacin* (S; hmot. konc. [g/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 48 [hodina]
při -20°C: 4 [týden]

Terapeutické rozmezí:
S-amikacin před podáním: <10 mg/l
S-amikacin 30 - 60 minut po podání: 20 - 25 mg/l (při 2 a více dávkách denně)
Toxicita: >30 mg/l
Zdroj referenčních mezí:
Roche - příbalový leták pro stanovení na analyzátorech Cobas c 501/502 a c 701/702
LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012

Interference:
Hemolýza: Vyšetření ruší silná hemolýza.
Celková bílkovina: Bez interferencí proteinu 2 g/dL až 12 g/dL.

Informace k metodě:
Amikacin