Anti-GBM IgG_S_dot
Anti-GBM IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]

Normální hodnota: negativní, semikvantitativní hodnocení pozitivních nálezů: + až +++
Zdroj referenčních mezí:
příbalový leták výrobce diagnostické soupravy D-Tek

Interference:

Další informace:

OSN-SAbstraktOSN-E

Průkaz autoprotilátek imunoglobulinové třídy IgG proti antigenu GBM (Goodpasture antigen, bazální membrána glomerulu/kolagen IV-alfa3) v lidském séru. Vyšetření se využívá při diagnostice Goodpastureova syndromu.

 

OSN-SPrincip a metoda postupuOSN-E

Test je založen na principu enzymoimunologické analýzy. Testovací proužek se skládá z membrány upevněné na plastovém podkladu. Během testování jsou proužky inkubovány s naředěným sérem pacienta. Jsou-li přítomny lidské protilátky, navážou se na odpovídající specifický antigen(-y) na membráně. Nenavázané nebo přebytečné protilátky se odstraní promytím a na proužky se přidají kozí protilátky proti lidskému IgG konjugované s alkalickou fosfatázou. Tento enzymový konjugát se váže na komplex antigen-protilátka. Po druhém promytí (za účelem odstranění přebytečného konjugátu) je přidán roztok substrátu. Je-li přítomen aktivní enzym, plošky (dots) membrány proužku se zbarví fialově. Intenzita zbarvení je přímo úměrná množství protilátky obsažené ve vzorku.

 OSN-E

 

OSN-SInterpretace výsledků, konzultační činnosti a hlášeníOSN-E

Protilátky jsou specifické pro pulmorenální (Goodpastureův) syndrom. Toto onemocnění se manifestuje obvykle mezi 20.-30. rokem, muži jsou postiženi 4x častěji. Klinickými symptomy postižení plic jsou dušnost a  hemoptýza, na RTG plic se objevují plicní infiltráty. Postižení ledvin probíhá pod obrazem rychle progredující glomerulonefritidy s proteinurií a hematurií. Titr protilátek koreluje s aktivitou onemocnění. Vyšetření je obvykle indikováno společně s ANCA a ANA protilátkami z důvodů podobného klinického obrazu systémových vaskulitid a SLE.

 

Diagnóza nemůže být stanovena pouze na základě pozitivity autoprotilátek. Je nutné provedení dalších laboratorních a klinických vyšetření.