LPS_UF, lipasa v nespecifikované tekutině
LPS (Nespecif. tekutina(Drén); konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Nespecif. tekutina(Drén)

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:

Poznámka:
Referenční meze neuvádíme. Výsledky hodnotí ošetřující lékař.

Informace k metodě:
Vyšetření analytů v nespecifikované tekutině