Mycobacterium tuberculosis complex DNA - moč
DNA Mycobacterium tuberculosis complex (Moč; přítomnost [-] PCR)

Odběr do: Sterilní zkumavka
Materiál: Moč

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Stabilita po preanalytické úpravě:

Informace k metodě:
MTB