Mycobacterium tuberculosis complex DNA - sputum
DNA Mycobacterium tuberculosis complex (Sputum; přítomnost [-] PCR)

Odběr do: Zkumavka na sputum
Materiál: Sputum

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Stabilita po preanalytické úpravě:

Informace k metodě:
MTB