Mycobacterium tuberculosis complex DNA - likvor
DNA Mycobacterium tuberculosis complex (Likvor; přítomnost [-] PCR)

Odběr do: Sterilní zkumavka
Materiál: Likvor

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Stabilita po preanalytické úpravě:

Informace k metodě:
MTB