Ekvivalent hemoglobinu v retikulocytu (RET-HE)
Hemoglobin (MCHR) (Retikulocyty (krev); entitní hmotnost [pg] výpočet)

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut.
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
18R 1D 99R 32,1 38,8 pg
Zdroj referenčních mezí:
Od 18R 1D: PEKELHARING, J.M. Haematology reference intervals for established and novel parameters in health adults. Sysmex Journal International. 2010, (20): 9. Dostupné také z: http://klinikum.uni-muenster.de/fileadmin/ukminternet/daten/kliniken/zlabor/pdf/rundbriefe/110712_Haematologie_Sysmex.pd f

Interference:
sraženina, chylozita, hemolýza

Poznámka:
Parametr RET-HE vyjadřuje obsah hemoglobinu v retikulocytech.