Nezralá frakce retikulocytů (IRF)
Retikulocyty (IRFH) (Retikulocyty (krev); num. podíl [%] *)

Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Zkumavka musí být naplněna po rysku

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
18R 1D 99R+ 1,6 10,5 %
Zdroj referenčních mezí:
Od 18R 1D: PEKELHARING, J.M. Haematology, et al. ,Reference intervals for established and novel parameters in health adults. Sysmex Journal International. 2010, (20): 9. Dostupné také z: http://klinikum.uni-muenster.de/fileadmin/ukminternet/daten/kliniken/zlabor/pdf/rundbriefe/110712_Haematologie_Sysmex.pd f