Chlamydia trachomatis DNA - moč
DNA Chlamydia trachomatis (Moč; přítomnost [-] PCR)

Odběr do: Sterilní zkumavka
Materiál: Moč

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Stabilita po preanalytické úpravě:

Poznámka:
první porce moče - cca 10 ml (ne střední proud)

Informace k metodě:
Chlamydia trachomatis