Chlamydophilla/Mycoplasma pneumoniae DNA - BAL
DNA Chlamydophilla pneumoniae (Bronchoalveolární laváž; přítomnost [-] PCR)

Odběr do: Sterilní zkumavka
Materiál: Bronchoalveolární laváž

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Stabilita po preanalytické úpravě: