FLC-lambda _S
Ig/L-lambda free (S; hmot. konc. [g/l] nefelometrie)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 5,71 26,30 mg/l
Zdroj referenčních mezí:
Příbalový leták firmy The Binding Site; (Katzmann JA, Clark RJ, Abraham RS, Bryant S, Lymp JF, Bradwell, AR and
Kyle RA. (2002) Serum and diagnostic ranges for free kappa and free lambda immunoglobulin light chains: relative sensitivity for detection of monoclonal light chains. Clin. Chem. 48, 1437-1444.)
Tyto rozsahy byly získané měřením koncentrací lehkých řetězců 282 sér zdravých dospělých jedinců. Stanovení byla provedena na klinice Mayo, Rochester, MN, USA

Analytické snížení:
Každý monoklonální FLC obsahuje jedinečné kombinace aminokyselin. Proto je
teoreticky možné, že určité monoklonální proteiny jsou pomocí
imunoanalytického testu nedetegovatelné, a v důsledku toho zjištěné hodnoty
mohou být oproti očekávání nižší. Ve skutečnosti se tato situace při použití testů
Freelite (námi používaná reagenční souprava) vyskytuje mimořádně vzácně. U podezřelých vzorků je nutné ověřit možné zvýšení dalšími metodami (imunofixace a elektroforézy sérových proteinů).
Analytické zvýšení
U kontrolního séra o koncentraci volných lambda řetězců 65mg/L byla prokázána minimální
interference s bilirubinem o koncentraci 200mg/L (-0,66%), s hemoglobinem o koncentraci
5g/L (-8,2%) a chylem (turbidita 1930 jednotek formazinu) (-2,3%).
Interference: