FLC kappa/lambda poměr_S
Ig/L kappa/lambda (free) (P; hmot. poměr [1] výpočet)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,26 1,65 1
Zdroj referenčních mezí:
Příbalový leták firmy The Binding Site; (Katzmann JA, Clark RJ, Abraham RS, Bryant S, Lymp JF, Bradwell, AR and
Kyle RA. (2002) Serum and diagnostic ranges for free kappa and free lambda immunoglobulin light chains: relative sensitivity for detection of monoclonal light chains. Clin. Chem. 48, 1437-1444.)
Tyto rozsahy byly získané měřením koncentrací lehkých řetězců 282 sér zdravých dospělých jedinců. Stanovení byla provedena na klinice Mayo, Rochester, MN, USA

Interference: