Neutrofily (Neutro%)
Neutrofily (Leukocyty (B); num. podíl [%] fotoopt. (laser))

Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut.
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
2T 1D 4T 2D 11 58 %
1M 2M 9 68 %
2M 1D 6M 11 76 %
6M 1D 2R 17 76 %
2R 1D 5R 22 69 %
5R 1D 12R 28 75 %
12R 1D 15R 39 74 %
15R 1D 99R+ 45 70 %
Zdroj referenčních mezí:
Od 15R 1D: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015.

Poznámka:
Do hodnoty neutrofilů z analyzátoru jsou zahrnuty i neutrofilní tyče.